Werkwijze en visie

Werkwijze 

Ik zie grafische vormgeving als een proces dat ik samen met u als klant in ga. Door aan het begin met elkaar in gesprek te gaan over ‘het verhaal’ en ‘de bedoeling’ wordt het creatieve proces op gang gebracht. Uw woorden leiden bij mij tot beelden, kleuren, stijlvormen en een keuze voor lettertypen. In een volgend gesprek laat ik u de eerste resultaten van het creatieve proces zien, waarbij wij dan in gezamenlijkheid kiezen voor de uit te werken richting en afspraken maken over het vervolgproces. Deadlines zijn er om gehaald te worden. Mijn doel is altijd een tevreden klant. 

Vormgeving gaat hand in hand met technische maakbaarheid 

De wisselwerking tussen vormgeving en techniek is voor mij een vanzelfsprekend denkraam. Dat komt door mijn technische achtergrond (grafische MTS) en mijn jarenlange werkervaring bij een uitgeverij, zetterij en drukkerij: ik ken alle facetten van het productieproces. Of het nu om logo’s, huisstijl, posters, brochures, tijdschriften, boeken, spellen of grafische objecten gaat: dat wat ik ontwerp past bij u en is technisch altijd maakbaar. Het denken in oplossingen is mijn tweede natuur.